Masterclass Jongerenveerkrachttest

Wat is de Masterclass Jongerenveerkrachttest

Voor wie

  • psychologen, artsen, pedagogen …
  • coaches , therapeuten

Inhoud Masterclass Mentale Veerkracht bij jongeren

Sinds de publicatie van onze schrijnende cijfers omtrent de mentale gezondheid en kwetsbaarheid bij jongeren, zijn er steeds meer mensen en organisaties die wensen aan de slag te gaan met de ‘JVK12’ en ‘JVK15’ Jongerenveerkrachtschalen voor respectievelijk de leeftijdsgroepen 12-14 en 15-18.  Dit kan zijn om een betere inschatting van iemands psychische draagkracht en kwetsbaarheid te kunnen maken, om een betere suïciderisicotaxatie te kunnen maken, of om betere adviezen voor preventie en/of herstel te kunnen bieden, en deze effecten nadien te kunnen opmeten. Voor deze mensen bieden we deze Masterclasses aan.

Wat komt aanbod tijdens deze hele dag?

  • Een grondige theoretische kadering van het begrip veerkracht, en de vertaalslag naar pathologie
  • Een inzicht in de correlatie tot zaken als somatische klachten, hormonale problemen, slaap, voeding, studieresultaten,…
  • Het leren scoren van deze meetschalen en de normatieve interpretatie
  • Het interpreteren van deze resultaten en omzetten naar feedback
  • Het werken met enkele scoringstools in Excell die de deelnemers van deze Masterclasses ook aangeboden krijgen
  • Dit alles gebeurt aan de hand van de officiële vragenlijsten die de deelnemers na inschrijving ook opgestuurd kregen, zodat ze deze bij voorkeur van een casus/patiënt/cliënt reeds konden afnemen.

U krijgt op deze opleidingsdag dan ook de handleiding en het testmateriaal.

U wordt nadien ook opgenomen in een lijst van gecertifieerde afnemers van deze test die voor iedereen raadpleegbaar is op onze websites!

Bij sommige organisaties wordt dit na enige tijd nog aangevuld met een halve terugkomdag, waarbij casuïstiek en verdere bijkomende vragen die in de tussentijdse eigen ervaringen in het werken met deze instrumenten zouden kunnen ontstaan zijn aan bod komen.

We zijn er van overtuigd dat deze Masterclass Jongerenveerkracht een meerwaarde is voor de professional die daadwerkelijk zorg op maat wil bieden, en wil vertrekken van een degelijke assessment en diagnostiek. Zeker nu ook een dergelijke opleiding vereist is om  deze instrumenten te kunnen bestellen! Het feit dat de eerdere Masterclasses door de deelnemers beoordeeld werden met een 9 en zelfs 10/10, sterkt ons in deze visie.

 

Inschrijven & Data Masterclass Jongerenveerkrachttest

 

 

Alfabetisch overzicht van gecertificeerde mensen die de Masterclass Jongerenveerkrachttest gevolgd hebben

 

Dit is een nieuwe opleiding,  van zodra de eerste opleidngen afgerond zijn kunt u hier het overzicht vinden van de mensen die gecertificeerd zijn.

 

Voornaam Familienaam Bedrijven Land Via Masterclass georganiseerd door URL Website
Michael Portzky klinisch psycholoog België www.michaelportzky.be
Anniek Clibouw Kindercoach België Konnekt-it
Ilse Delafontaine psychotherapeut België Konnekt-it www.detoverstaf.com
Jo Dua auti-coach/ondersteuner België Konnekt-it
Sharon Loose psychologe België Konnekt-it www.detoverstaf.com
Sofie De Smet zelfstandige België Konnekt-it
David Slootmaekers psychotherapeut België Konnekt-it david.slootmaekers@telenet.be
Evi Debruyne psychotherapeut België Konnekt-it evi@therapiedebruyne.be
Fatiha Attaeb psychotherapeut België Konnekt-it info@therapiedevlinder.be
Ilse Wils psychotherapeut België Konnekt-it info@wilse.be
Karen Noyens psychologe België Konnekt-it karen.noyens@gmail.com
Kathy Dournez psychotherapeut België Konnekt-it kathydournez@telenet.be
Liesbet Joris zelfstandig jongerenbegeleider-coach België Konnekt-it info@resett.be
Liesbeth Vanneste psychologe België Konnekt-it liesbeth_vanneste@msn.com
Rachel De Rudder psychologe België Konnekt-it rachel@tweg.be
Sofie De Smet bewustzijnsmentor België Konnekt-it sofiedesmet01@gmail.com
Sofie Verkouille pedagogische sportcoach bj Buurtsport Brugge België Stad Brugge sofie.verkouille@buurtsportbrugge.be
Riekert Stael sportcoach bij Buurtsport Brugge België Stad Brugge riekert.stael@buurtsportbrugge.be
Leen De Pauw maatsch werker CAW NoordWest-Vlaanderen België Stad Brugge leen.depauw@cawnoordwestvlaanderen.be
Kira Vergote casemanager CAW NoordWest-Vlaanderen België Stad Brugge kira.vergote@cawnoordwestvlaanderen.be
Charlotte Vanbleu casemanager CAW NoordWest-Vlaanderen België Stad Brugge charlotte.vanbleu@cawnoordwestvlaanderen.be
Ruth Crabbe jongerencoach Groep Intro vzw België Stad Brugge ruth.crabbe@groepintro.be
Mieke Aarnouts maatsch werker VCLB De Havens België Stad Brugge mieke.aarnouts@g.mail.com
Rein Van de Voorde delictgerichtetrajectbegeleider vzw De Patio België Stad Brugge rein.vandevoorde@depatiovzw.be
Laura Huybrechts delictgerichtetrajectbegeleider vzw De Patio België Stad Brugge laura.huybrechts@depatiovzw.be
Rudy Vandenbussche Begeleider Bijzondere Jeugdzorg vzw Nieuwland België Stad Brugge vandenbussche.rudy56@gmail.com
Siem Vande Woestyne Indiv Begeleider drughulpverlening België Stad Brugge siem.vandewoestyne@desleutel.broedersvanliefde.be
Sophie Vanhaverbeke trajectbegeleider Cano Goretti vzw Binnenstad België Stad Brugge sophie.vanhaverbeke@binnenstad.be
Lynn Deruwe trajectbegeleider Dienst Ondersteuningsplan W-Vlaanderen België Stad Brugge lynnderuwe@hotmail.com
Thomas Keirseblick leefgroepbegeleider 't Laar vzw De Patio België Stad Brugge thomas.keirseblick@hotmail.com
Lien Martens psychologe 't Laar vzw De Patio België Stad Brugge lien.martens@depatiovzw.be
Geert Six leefgroepbegeleider TCK De Kantel België Stad Brugge alcor@dekantel.be
Annemie Mus psychologe CLB Connect België Stad Brugge annemie.mus@clbconnect.be
Miek Koten maatsch werker CLB Connect België Stad Brugge miek.koten@clbconnect.be
Tessa Jonckheere maatsch werker CAW NoordWest-Vlaanderen België Stad Brugge tessa.jonckheere@cawnoordwestvlaanderen.be
Koen Gadeyne preventiewerker Stad Brugge België Stad Brugge koen.gadeyne@brugge.be
Veerle Van Eenoo jongerenbegeleider DC De Teerling/TCK Nieuwland België Stad Brugge veerle.vaneenoo@nieuwland.be
Femke Delafontaine contextbegeleider DC De Teerling/TCK Nieuwland België Stad Brugge femke.delafontaine@nieuwland.be
Geert Vercruyce jongerencoach bij Blink België Stad Brugge geert.vercruyce@blinkbrugge.be
Sigi De Vriendt creatief therapeut bij Herkern België Stad Brugge sigi.devriendt@depatiovzw.be
Marloes Chalmet jeugdwelzijnswerker CAW Noordwest Vlaanderen België Stad Brugge marloes.chalmet@cawnoordwestvlaanderen.be
Marie Gheeraert jongerenbegeleider CAW Noord West Vlaanderen België Stad Brugge mariegheeraert@gmail.com
Haroun Karim Rajput preventiewerker Stad Brugge België Stad Brugge haroun.karim.rajput@brugge.be
Machteld Sergeant soc werker/jac-mewerker CAW NW-Vlaanderen België Stad Brugge machteld.sergeant@cawnoordwestvlaanderen.be
Jolien Bral soc werker/vormingswerker Groep Intro vzw België Stad Brugge jolien.bral@hotmail.com
Febe Vercruysse vormingswerker/coach Groep Intro vzw België Stad Brugge vercruysse.febe@hotmail.com
Heleen Masscho vormingswerker/jongerencoach Groep Intro vzw België Stad Brugge heleen.masscho@groepintro.be
Sofie Van Coppenolle vormingswerker/jongerencoach Groep Intro vzw België Stad Brugge sofie.vancoppenolle@groepintro.be
Stefanie Savaete contextbegeleider De Balans België Stad Brugge stefanie.savaete@nieuwland.be
Louise Stroobandt projectmedewerker Ant-woord! vzw Stadmakers België Stad Brugge louisestroobandt@gmail.com
Sigrid Persyn Coach Okan TIHF België Stad Brugge sigrid.persyn@telenet.be
Stan Meulemeester jongerencoach Groep Intro vzw België Stad Brugge stanmeulemeester@gmail.com
Tim Govaert begeleider Back On Track bij Oranjehuis vzw België Stad Brugge tim.govaert@backontrack-oranjehuis.be
Nathalie Geiregat leerlingbegel/assertiviteitscoach KTA Brugge België Stad Brugge geiregatnathalie@gmail.com
Hannah Brabant leerlingsbegeleidster KTA Brugge België Stad Brugge Branbanth@hotmail.com
Sarah Busschaert psychosociaal begeleidster CAW Noord West Vlaanderen België Stad Brugge sarah.busschaert@cawnoordwestvlaanderen.be
Fausto Coens leerlingbegeleider KTA Brugge België Stad Brugge fausto.coens@telenet.be
Lieselotte Semaesse Brugfiguur bij Flankerend onderwijsbeleid Brugge België Stad Brugge lieselotte_semaesse@hotmail.com
Peter Velle medewerker Agentschap Opgroeien België Stad Brugge peter.velle@opgroeien.be
Lies Vanhastel arbeidscoach Groep Intro België Stad Brugge lies.vanhastel@groepintro.be
sophie Frère Psychiatrisch verpleegkundige PTC Rustenburg België Stad Brugge verpleging.paviljoen3.2@ptcrustenburg.be
Stephanie Delaere Psychiatrisch verpleegkundige PTC Rustenburg België Stad Brugge delaere.stephanie@ptcrustenburg.be
Thomas Messelier Begeleider De Patio vzw-Herkern België Stad Brugge herkern@depatiovzw.be
Kristof Vanherp Leerlingenbegeleider SBSO De Varens België Stad Brugge kristofvanherp@gmail.com
Stefanie Muyllaert Leerlingenbegeleider IMB Brugge België Stad Brugge Smuyllaert@imb-brugge.be
Elke De Rycke Zorgcoach Buso Element België Stad Brugge elke.derycke@element.be
Pina De Schryver consulent OCMW Brugge België Stad Brugge pina.deschryver@ocmw-brugge.be
Nathalie Van Avermaet Adjunct Directeur IMB Brugge België Stad Brugge nvanavermaet@imb-brugge.net
Lieve Lutters Coördinator IMB Brugge België Stad Brugge llutters@imb-brugge.be
Sofie Dhaens Trajectbegeleider Covias België Stad Brugge sofie.dhaens@covias.be
Ann Cottens jongerencoach bij Expose Coaching Waregem België Konnekt-it anncottens@yahoo.com
Marlies Boutens psychotherapeut België Konnekt-it www.degroeiplek.be

Voornaam Familienaam Bedrijven Land Via Masterclass georganiseerd door URL Website
Sanne van den Broek NL Stichting LOEK@YOU sctam.vandenbroek@student.avans.nl
Joany Pols NL Stichting LOEK@YOU joany@lerenopeigenkracht.nl
Daniek Wijs NL Stichting LOEK@YOU daniek@lerenopeigenkracht.nl
Nienke van de Aa NL Stichting LOEK@YOU nienke@lerenopeigenkracht.nl
Suzanne van Nuenen NL Stichting LOEK@YOU Suzanne2@lerenopeigenkracht.nl
Luuk Tillemans NL Stichting LOEK@YOU luuk@lerenopeigenkracht.nl
Mieke Hendrikx NL Stichting LOEK@YOU mieke@lerenopeigenkracht.nl
Erik Mennings NL Stichting LOEK@YOU erik@lerenopeigenkracht.nl
Anne Caeijers NL Stichting LOEK@YOU anne@lerenopeigenkracht.nl
Rubi Roos NL Stichting LOEK@YOU rubi@lerenopeigenkracht.nl
Marie-José Jansen NL Stichting LOEK@YOU marie-jose@lerenopeigenkracht.nl
Sharen van Eeten NL Stichting LOEK@YOU sharen@lerenopeigenkracht.nl
Emily van Beek NL Stichting LOEK@YOU emily@lerenopeigenkracht.nl
Rose Wirtz NL Stichting LOEK@YOU rose@lerenopeigenkracht.nl
Janine Plant NL Stichting LOEK@YOU janine@lerenopeigenkracht.nl
Mandy Mennings van Laarhoven NL Stichting LOEK@YOU mandy@lerenopeigenkracht.nl
Daria Debske NL Stichting LOEK@YOU daria@lerenopeigenkracht.nl
Hiske Logtens NL Stichting LOEK@YOU hiske@lerenopeigenkracht.nl